Startsidan Om oss Fotogalleri Medlemskap Kalender Artiklar Länkar Kontakta oss

Text: Olsson 

Den 9 april 1940 anfölls Danmark och Norge utav Tyskland i en operation kallad Fall Weserübung. Anfallet var ett led i kriget mot Storbritanien och målet var i första hand att säkra norska hamnar och skydda järnmalmstransporterna från Kiruna via Narvik.  Danmark som hade förklarat sig neutralt 1939 kapitulerade i stort sett utan militärt motstånd samma dag. Den tyska ockupationen (Besættelsen) varade ända fram tills den 5 maj 1945 då tyskarna kapitulerade inför brittiska styrkor.

Inför hotet om en allierad invasion över den engelska kanalen från de brittiska öarna påbörjades under 1942 arbetet med att bygga Atlantvallen. Denna utgjordes av ett omfattande befästningsverk på strategiska platser längs västeuropas kustlinje från Frankrike i söder till Norge i norr. I början av 1944 fick fältmarsalk Erwin Rommel till uppgift att se över Atlantvallens försvar och efter att han hade bedömt det som otillräckligt gjordes omfattande förstärkningar.


Utefter Danmarks kust byggdes  ett stort antal fortifikationer och en av dessa är Bangsbro Fort som ligger beläget på kullarna ovanför Fredrikshamn. Fortet som består av 17 bunkrar förstärktes under 1944 med fyra 15 cm kanoner från det danska artillerifartyget Niels Juel. Samma år besöktes fortet av Rommel som enligt källor gjorde en 15 minuters inspektion.

För att högtidlighålla Danmarks befrielse och minnas ockupationen arrangerade Fredrikshamns stad i maj 2011 ett evenemang kallat Stützpunkt Nord. Som en del i detta evenemanget hade Fronthistoriska Föreningen bjudits in för att  poträttera en tysk ockupationsstyrka. Tillsammans med danska kamrater intogs stadens centrum inför flera tusen åskådare och under drygt två timmar upprätthölls vägavspärrningar och patrullering genomfördes. Därefter transporterades "tyskarna" upp till Bangsbo Fort för fortsatt patrullering och ett besök av Rommel. De publika aktiviteter avslutades med att "tyskarna" kapitulerade under det att den danska radions kommuniké om landets befrielse från 1945 spelades upp och den danska nationalsången.

Under dagen gästades även flygrummet över staden av bl a av en JU52, en Spitfire, en Douglas C-47 och en Dakota DC-3 vilka hade flugits in från Tyskland, Sverige och Norge. Hela evenemanget avslutades med en minneskonsert i en park och ett besök på den intillliggande krigskyrkogården där offren hedrades utav danska, brittiska och tyska delegationer.

Fronthistoriska Föreningens medlemmar upplevde evenemanget som mycket lyckat och uppskattade arrangörernas vilja att skapa något positivt utav ett mörkt kapitel i landets historia. FHF tackar för att vi gavs möjlighet till att medverka och hoppas att Stützpunkt Nord inte var en engångshändelse. Fler bilder kan ses på Regimentets hemsida.FHF 2011 All Rights Reserved