Narva 1944
SS-Pz.Gren.Rgt.24 'Danmark'
Taktisk fälträff i Stora Mellösa.


Foto: Müller
Datum: September 2009