Stettin 1945
Efter hårrda strider i Kurland hösten och vintern 1944 skeppades i januari 1945 den hårt åtgågna division Nordland ur III SS-pansarkåren till Stettin, Pommern. Här fortsatte striderna fram till mars och i april förflyttades de sista resterna av divisionen till Berlin för att delta i stadens försvar.    Här for

I bitande kyla genomförde föreningens medlemmar årets första fältträff itrakterna kring Örebro.

Foto: Conrad
Datum: 12-14 februari 2010