Roosendaal 1944
SS-Pz.Gren.Ausb.u.Ers.Batl.4.
Taktisk fältträff i Stora Mellösa

Foto: R. Horngren
Datum: Oktober 2011