Militärhistoriska helg på
Beredskapsmuseet 2015

Display och uppvisningsstrid.

Foto: Dick Abrahmsson
Datum: 16-16 maj 2015