Militärhistoriska helg på
Beredskapsmuseet 2015

Display och uppvisningsstrid.

Foto: Tomas Karlsson
Datum: 16-16 maj 2015