Militärhistorisk helg på
Beredskapsmuseet

Display och uppvisningsstrid.

Foto: Ulf Larsen
Datum: 16-17 maj 2015