Führer-Begleit-Division Februari 1945
Fototräff

Foto: Bartling
Datum: December 2017