Startsidan Om oss Fotogalleri Medlemskap Kalender Artiklar Länkar Kontakta oss
"Med fokus på den enskilde soldaten upp till en plutons nivå, långt bortom politiska ideal och stormaktsspel."

Fronthistoriska Föreningen (FHF) - Die Panzergrenadiere är en ideell WWII Living History förening med säte i Göteborg. FHF bildades under hösten 2008 med syfte att portättera tyska och ryska infanterister under perioden 1943-1945. Under 2011 bildades en brittisk avdelning (Tommies at War) som tillsammans med Die Panzergrenadiere utgjorde FHF:s båda avdelningar fram tills årskiftet 2015/2016 då man enades om att gå skilda väger. Idag består FHF endast av en tysk avdelning och några planer på att starta upp någon ny finns inte.


WWII Living History är en hobby som går ut på att deltagarna med hjälp av tidsenliga uniformer, utrustning och annan rekvisita levandegör historien så trovärdigt som det bara är möjligt. Detta kan ske under publika evenemang med syfte att förevisa livet som soldat och/eller iscensätta en specifik händelse undet kriget. Hobbyn kan även utövas under privata träffar där endast aktiva samlas för att under olika former uppleva soldatlivet i fält.

Inom seriös Living History poängteras alltid vikten av trovärdighet och respekt. Att med kunskap om historien försöka poträttera andra världskrigets frontsoldater är både spännande och lärorikt, men det kräver också ett stort mått av respekt för all den tragedi som följde i andra världskrigets spår. Hobbyn kan därför vara en balansgång där snedsteg och övetramp kan såra och förarga vilket är något som vi alltid försöker undvika. För oss i Fronthistoriska Föreningen är Living History långt mycket mer än att bara klä sig i uniform och gå ut i närmsta skog och leka krig.

Föreningen avser att kunna samla medlemmarna vid 5-6 tillfällen per år för att genomföra fält- och utbildningsträffar samt delta på publika evenemang. Under våra fält- och utbildningsträffar praktiseras tidstypiskt fältliv med t ex utbildning i taktik och exercis. Under publika evenemang bemannar vi displayer och genomför uppvisningar, oftast tillsammans med andra föreningar. Genom goda kontakter med föreningar och grupper runt om i Europa bjuds Fronthistoriska Föreningen varje år in till fler evenemang än vi har möjlighet att åka på. Sedan starten 2008 har vi rest till några av de största och bästa eventen i bl a Danmark, Belgien, Luxemburg och England.


Kungstigern i La Gleize, Belgien 2014

I FHF har vi från dag ett haft en tydlig målsättning om att hålla högsta möjliga nivå på vår verksamhet vilket bl a innebär att det finns tydliga krav på vilka uniformer och vilken utrustning som får användas och på hur vi vill att våra medlemmar skall uppträda. Vi lägger även ner en hel del arbete inför vårt deltagande på publika evenemang och privata träffar för att göra dessa både intressanta och spännande. Vi vet idag att vår strävan har betalat sig väl och vi har all anledning att vara stolta över en förening som tillhör de främsta i världen.

* * *
FHF har goda möjligheter att kunna bistå filmproduktioner med såväl statister som rekvisita vid en förfrågan. 2010 medverkade ett antal medlemmar som statister i den svenska storfilmen Simon och ekarna och under 2011 och 2014 reste medlemmar ur föreningen till Danmark för att medverka i Hvidstein Gruppen samt 9. April. Funderar du på att kontakta oss ber vi dig berätta lite om dig själv och framför allt om ditt projekt.

     

Fronthistoriska Föreningen är en ideell förening helt utan politiska intressen. Vi har inte för avsikt att glorifiera våld eller på något vis förringa eller förneka brott begågna under den historiska period som vi till vissa delar har valt att återspegla.