Startsidan Om oss Fotogalleri Medlemskap Kalender Artiklar Länkar Kontakta oss"Med fokus på den enskilde soldaten upp till en plutons nivå, långt bortom politiska ideal och stormaktsspel."

Fronthistoriska Föreningen (FHF) - Die Panzergrenadiere är en ideell förening som sysslar med WWII Living History/Historical Reenactment. FHF bildades under hösten 2008 med syfte att portättera tyska och ryska infanterister under perioden 1943-1945. Under 2011 bildades en  brittisk grupp (Tommies at War) som tillsammans med Die Panzergrenadiere utgjorde FHF:s båda grupper fram tills årskiftet 2015/2016 då man enades om att gå skilda väger. Idag består FHF endast av en tysk grupp och några planer på att starta upp någon ny finns inte.


WWII Living History/Historical Reenactment är en hobby som går ut på att deltagarna med hjälp av tidsenliga uniformer, utrustning och annan rekvisita levandegör historien. Detta kan ske under publika evenemang med syfte att förevisa livet som soldat och/eller iscensätta en en historisk händelse. Hobbyn kan även utövas under privata träffar där endast aktiva samlas för att t ex uppleva soldatlivet i fält.

Inom seriös WWII Living History/Historical Reenactment poängteras alltid vikten av trovärdighet och respekt. Att samla kunskap och försöka poträttera andra världskrigets frontsoldater kan vara fantastiskt spännande och lärorikt, men det kräver också ett stort mått av respekt. Med kriget följde en oerhörd tragedi för väldigt många människor och saknas förståelse för detta kan folk bli både sårade och förargade. Vi vill därför understryka att FHF är en idell förening helt utan politiska intressen och att vi inte har för avsikt att glorifiera våld eller på något vis förringa eller förneka de brott som begicks under den historiska perioden som vi till vissa delar har valt att återskapa.


Kungstigern i La Gleize, Belgien 2014

Föreningen avser att kunna samla medlemmarna vid 5-6 tillfällen per år för att genomföra fält- och utbildningsträffar samt delta på publika evenemang. Under våra fält- och utbildningsträffar praktiseras tidstypiskt fältliv med t ex utbildning i taktik och exercis. Under publika evenemang bemannar vi displayer och genomför uppvisningar, oftast tillsammans med andra föreningar. Genom goda kontakter med föreningar och grupper runt om i Europa bjuds Fronthistoriska Föreningen varje år in till fler evenemang än vi har möjlighet att åka på. Sedan starten 2008 har vi rest till några av de största och bästa eventen i bl a Danmark, Norge, Belgien, Luxemburg och England.

I FHF har vi från dag ett haft en tydlig målsättning om att hålla högsta möjliga nivå på vår verksamhet vilket bl a innebär att det finns tydliga krav på vilka uniformer och vilken utrustning som får användas och på hur vi vill att våra medlemmar skall uppträda. Vi lägger även ner en hel del arbete inför vårt deltagande på publika evenemang och privata träffar för att göra dessa både intressanta och spännande. Vi vet idag att vår strävan har betalat sig väl och vi har all anledning att vara stolta över en förening som tillhör de främsta i världen.


FHF:s medverkan i filmproduktioner

Föreningen har goda möjligheter att kunna bistå filmproduktioner med statister, rekvisita och sakkunskap vid en förfrågan. Väljer du att kontakta oss ber vi dig att presenterar din idé och berättar lite kort om dig själv. (Det kan tyckas vara en självklarhet, men så har inte alltid varit fallet tyvärr.)

Föreningens medlemmar har medverkat i följande produktionr:

2011 Simon och Ekarna (svensk långfilmsproduktion)

2012 Hvidsten Gruppen (dansk långfilmsproduktion)
2015 9. April (dansk långfilmsproduktion)
2018 Hitlers svenska soldater (svensk produktion för SVT)