StartsidanOm ossFotogalleriMedlemskapArtiklarLänkarKlicka på bilderna för att ser trailers.
Kort historik
Fronthistoriska Föreningen (FHF) är en ideell reenactment-förening som sysslar med Levande Historia. Föreningen bildades under hösten 2008 med syfte att portättera tyska och ryska infanterister under perioden 1943-1945. 2011 ombildades den ryska avdelningen till en brittisk sådan (Tommies at War). I början av 2016 enades medlemmarna i de båda avdelningarna om gå skilda vägar och den tyska avdelningen fortsatte ensamt att verka under namnet Fronthistoriska Föreningen.
Ett samlingsfoto från FHF:s premiärträff hösten 2008
Vad är Levenade Historia?
Levande Historia eller Reenactment som är en vanligare benämning, är en hobby som går ut på att deltagarna med hjälp av tidstrogna uniformer, utrustning och annan rekvisita levandegör historien. Detta kan ske under publika evenemang med syfte att förevisa livet som soldat och/eller iscensätta en historisk händelse. Vanligtvis utövas hobbyn under privata träffar där endast aktiva samlas för att t ex uppleva soldatlivet i fält. Taktiska evenemang där olika föreningar samlas för att genomföra en form av krigsspel är också förekommande, men detta är mer sällsynt i Sverige.
Verksamheten
Föreningen avser att kunna samla medlemmarna vid 3-5 tillfällen per år för att tillsammans delta på fält- och utbildningsträffar samt publika och taktiska evenemang både i Sverige och utomlands. Under våra fält- och utbildningsträffar praktiseras t ex tidstypiskt fältliv, utbildning i taktik, exercis och annat som hörde soldatlivet till. Under publika evenemang bemannar vi displayer och genomför uppvisningar, oftast tillsammans med andra föreningar. Genom goda kontakter med föreningar och grupper runt om i Europa bjuds FHF varje år in till fler evenemang än vi har möjlighet att åka på. Sedan starten 2008 har vi rest till några av de största och bästa eventen i bl a Danmark, Norge, Belgien, Luxemburg, England och Frankrike.
Kungstigern i La Gleize, Belgien 2014. (Klicka på bilden för att besöka museets hemsida.)
Målsättningen
I FHF har vi från dag ett haft en tydlig målsättning om att hålla högsta möjliga nivå på vår verksamhet vilket bl a innebär att det finns tydliga krav på vilka uniformer och vilken utrustning som får användas och på hur vi vill att våra medlemmar skall uppträda. Vi lägger även ner en hel del arbete inför våra olika aktiviteter för att göra dessa både intressanta och givande. Vi vet idag att vår strävan har betalat sig väl och vi har all anledning att vara stolta över en förening som tillhör de främsta i världen inom vårt område.
Föreningens medverkan i film- och TV-produktioner
Föreningen har goda möjligheter att kunna bistå filmproduktioner med statister, rekvisita och sakkunskap. Väljer du att kontakta oss ber vi dig att presentera din idé och berättar lite kort om dig själv.
Föreningens medlemmar har medverkat som statister i
Simon och Ekarna (svensk långfilmsproduktion 2011), Hvidsten Gruppen (dansk långfilmsproduktion från 2012), 9. April (dansk långfilmsproduktion från 2015) och Hitlers svenska soldater (svensk produktion för SVT från 2018). 

(Bilden nedan är från en stridsuppvisning inför pubilk på Beredskapsmuseet 2015.)