StartsidanOm ossFotogalleriMedlemskapArtiklarLänkar

Senast upplagda fotoalbumet (2024.05)Kommande aktiviteter:
 Cobra to Luttich (31/7)


Med fokus på den enskilde soldaten upp till en plutons nivå, långt bortom politiska ideal och stormaktsspel'

Fronthistoriska Föreningen (FHF) är en reenactment-förening vars medlemmar främst gestaltar tyska infanterister under andra världskrigets senare hälft (1943-45). Vi gör detta med hjälp av autentiska uniformer, utrustning och fordon samt ofta djupgående historiska kunskaper om allt från minsta utrustningsdetalj till vilka förband som stred var osv.

Reenactment eller Levande Historia innebär ofta att levandegöra en given historisk period eller händelse. Det kan genomföras inför publik med syfte att t ex återskapa ett slag eller förevisa uniformer, utrustning och fordon. I andra fall genomförs det utan publik, där syftet kan vara att i den mån det är möjligt få känna historiens vingslag.

Inom seriöst historiskt återskapande med andra världskriget som inriktning poängteras vikten av trovärdighet och framför allt respekt. Att samla kunskap och försöka gestalta andra världskrigets soldater kan vara fantastiskt spännande och lärorikt, men det kräver också ett stort mått av eftertanke. Med kriget följde en oerhörd tragedi för väldigt många människor och saknas förståelse för det kan folk bli både sårade och förargade på ett sätt som defintivt inte är önskvärt. Vi vill därför understryka att FHF är en ideell förening helt utan politiska intressen och att vi inte har för avsikt att glorifiera våld eller på något vis förringa eller förneka de brott som begicks under den historiska perioden som vi till vissa delar har valt att återskapa.